May 21, 2021

Finansowanie

GeoGames Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, „ GeoGames – utworzenie i rozwój systemu generowania i zarządzania aplikacjami mobilnymi z rzeczywistością rozszerzoną” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, wartość dofinansowania 999 600,00 PLN

Cele projektu

Celem projektu jest utworzenie i rozwój systemu generowania i zarządzania aplikacjami mobilnymi z rzeczywistością rozszerzoną. Przy pomocy systemu GeoGames możliwe będzie “wyklikanie” prostej lub średnio skomplikowanej aplikacji typu Endomondo lub Pokemon GO bez umiejętności programowania, lub znaczące skrócenie tworzenia rozbudowanych aplikacji tego typu. Dzięki realizacji projektu wzrośnie konkurencyjność wnioskodawcy na rynku międzynarodowym – ze względu na wysoki poziom innowacyjności i potencjał monetyzacyjny systemu.


Planowane efekty

Efektem realizacji będzie utworzenie webowego systemu generowania i zarządzania aplikacjami geolokalizacyjnymi z rzeczywistością rozszerzoną oraz powiązanej z nim aplikacji mobilnej służącej do uruchamiania utworzonych aplikacji. Możliwe będzie również generowanie całkowicie autonomicznych aplikacji (opcja dla klientów premium). System GeoGames jako pierwszy na świecie umożliwi tak szybkie i tanie utworzenie aplikacji geolokalizacyjnych z rzeczywistością rozszerzoną na podobnej zasadzie, na jakiej WordPress umożliwia tworzenie stron internetowych.


Wartość projektu: 1176000 zł
Wkład Funduszu Europejskiego: 999600 zł.